Ewaluacja


1) Grupa biografów
Kryterium 1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty
Dobór materiałów, zawartość merytoryczna, samodzielność Realizacja tematu pobieżna, dobór informacji nieprzemyślany, chaotyczny, większość tekstów skopiowana z Internetu, nie poddana żadnej obróbce redakcyjnej. Realizacja tematu poprawna, odpowiednio dobrane informacje, w większości samodzielne opracowane, niektóre fragmenty skopiowane z Internetu bez wkładu samodzielnej pracy. Realizacja tematu poprawna, wiele ciekawych, odpowiednio dobranych informacji, samodzielne opracowanie. Temat zrealizowany ciekawie, oryginalnie; dobór informacji starannie przemyślany; całkowicie samodzielne opracowanie.
Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna Wypowiedź
zawiera liczne błędy gramatyczne, stylistyczne, ortograficzne
i interpunkcyjne.
Wypowiedź
zawiera błędy gramatyczne, stylistyczne, ortograficzne
i interpunkcyjne.
Wypowiedź
zawiera nieliczne usterki gramatyczne, stylistyczne,
i interpunkcyjne.
Wypowiedź
jest bezbłędna pod względem gramatycznym, stylistycznym, ortograficznym
i interpunkcyjnym.
Umiejętność współpracy w grupie Słaba współpraca w grupie, brak konsultacji
z innymi grupami
i nauczycielem.
Zadowalająca współpraca
w grupie, niepełna koordynacja działań, niewystarczająco częste konsultacje
z innymi grupami
i nauczycielem.
Dobra współpraca
w grupie, wystarczająco częste konsultacje
z innymi grupami
i nauczycielem.
Doskonała współpraca w grupie, wzajemne motywowanie się do działań, udana koordynacja działań, częste konsultacje z innymi grupami
i nauczycielem przynoszące efekty dla całego projektu.

2) Grupa fotografów
Kryterium 1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty
Dobór materiałów, zawartość merytoryczna, samodzielność Realizacja tematu pobieżna, dobór materiałów nieprzemyślany, chaotyczny, większość materiałów skopiowana z Internetu, brak własnych zdjęć. Realizacja tematu poprawna, odpowiednio dobrane materiały, niewielka liczba samodzielnych fotografii. Realizacja tematu poprawna, wiele ciekawych, odpowiednio dobranych materiałów, liczne samodzielne zdjęcia. Temat zrealizowany ciekawie, oryginalnie; dobór ilustracji starannie przemyślany; spora liczba samodzielnie wykonanych zdjęć lub innych prac ilustracyjnych.
Przestrzeganie praw autorskich Brak wskazania źródeł użytych grafik. Niepełne informacje na temat źródeł i autorów grafik. Poprawne odsyłanie do źródeł grafik, niewielkie usterki. Wzorcowe odsyłanie do źródeł grafiki
i tekstu.
Umiejętność współpracy w grupie Słaba współpraca w grupie, brak konsultacji z innymi grupami i nauczycielem. Zadowalająca współpraca w grupie, niepełna koordynacja działań, niewystarczająco częste konsultacje z innymi grupami i nauczycielem. Dobra współpraca w grupie, wystarczająco częste konsultacje z innymi grupami i nauczycielem. Doskonała współpraca w grupie, wzajemne motywowanie się do działań, udana koordynacja działań, częste konsultacje z innymi grupami i nauczycielem przynoszące efekty dla całego projektu.

3) Grupa poligrafów
Kryterium 1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty
Wartość estetyczna publikacji Przypadkowa, niespójna kompozycja, chaotyczne formatowanie świadczące o metodzie kopiuj -> wklej, okładka nieurozmaicona. Estetyczny wygląd pracy, spójna kompozycja jednorodne formatowanie, brak wyróżnienia tytułów, nagłówków. Estetyczny wygląd pracy, spójna kompozycja przemyślane formatowanie, odpowiednie wyróżnienie tytułów, nagłówków, atrakcyjna okładka, drobne usterki. Wzorcowa jakość publikacji, przemyślana, spójna kompozycja, estetyczne formatowanie dobrane do typu informacji (nagłówki, tekst główny, podpisy), atrakcyjna okładka.
Przestrzeganie praw autorskich Brak wskazania źródeł użytych grafik. Niepełne informacje o autorstwie pracy. Niepełne informacje o autorach grafik i autorach całej pracy. Poprawne umieszczenie informacji o autorach grafik i autorach całej pracy, niewielkie usterki. Wzorcowe odsyłanie do źródeł grafiki i tekstu, informacje o autorach i licencjach grafik.
Umiejętność współpracy w grupie Słaba współpraca w grupie, brak konsultacji z innymi grupami i nauczycielem. Zadowalająca współpraca w grupie, niepełna koordynacja działań, niewystarczająco częste konsultacje z innymi grupami i nauczycielem. Dobra współpraca w grupie, wystarczająco częste konsultacje z innymi grupami i nauczycielem. Doskonała współpraca w grupie, wzajemne motywowanie się do działań, udana koordynacja działań, częste konsultacje z innymi grupami i nauczycielem przynoszące efekty dla całego projektu.
Skala ocen
Celujący 11-12 pkt
Bardzo dobry 9-10 pkt
Dobry 7-8 pkt
Dostateczny 5-6 pkt
Dopuszczający 3-4 pkt
Niedostateczny 1-2 pkt