Proces

1) Grupa biografów
a) Będziecie pracować w 3-4-osobowej grupie. Najpierw wszyscy zapoznajcie się z całym materiałem źródłowym. Następnie podzielcie się zadaniami:
• biografia ogólna
• działalność malarska Ligonia (w tym motyw truskolaski) i działalność pisarska
• działalność radiowa i działalność społeczno-polityczna
• pobyt Ligonia w Truskolasach
• zapis wszystkich materiałów na CD
b) Pamiętajcie o samodzielnym opracowaniu tekstu.
c) Każdy dokument powinien zawierać tytuł pracy i wykaz autorów.
d) Na końcu dokumentu umieśćcie źródła, skąd zaczerpnęliście materiały do pracy.
e) Zebrane elementy oddajcie w formie osobnych plików *.doc na płycie CD.

2) Grupa fotografów
a) Będziecie pracować w 3-4-osobowej grupie. Najpierw wszyscy zapoznajcie się z całym materiałem źródłowym. Następnie podzielcie się zadaniami:
• zdjęcia portretowe i zdjęcia Ligonia „w akcji”
• zdjęcia z pobytu Ligonia w Truskolasach
• własne zdjęcia miejsc i pozostałości po Ligoniu w Truskolasach
• zapis wszystkich materiałów na CD
b) Zadbajcie o prawidłowy opis zdjęć: co przedstawiają, kiedy powstały, kto jest ich autorem, skąd je zaczerpnęliście, na jakiej są licencji. Możecie te informacje umieścić w nazwach plików lub w osobnym pliku tekstowym będącym spisem tych zdjęć.
c) Zebrane zdjęcia umieśćcie w dwóch folderach: „gotowe zdjęcia” i „nasze zdjęcia” i zapiszcie je na płycie CD.

3) Grupa poligrafów
a) Będziecie pracować w 3-4-osobowej grupie. Najpierw wszyscy zapoznajcie się z całym materiałem źródłowym. Następnie podzielcie się zadaniami:
• kompozycja otrzymanych materiałów
• sformatowanie tekstu, przygotowanie do druku
• druk i zapis na CD
b) Skomponujcie pracę z dostarczonych przez pozostałe dwie grupy materiałów.
c) Pamiętajcie o odpowiednim doborze zdjęć.
d) Dobierzcie odpowiednie formatowanie.
e) Pamiętajcie o poszanowaniu praw autorskich, informacje o autorach grafik umieśćcie pod nimi lub na osobnej stronie. Pamiętajcie o podaniu autorów składanej przez Was publikacji.
f) Gotowy produkt oddajcie w formie dokumentu *.doc lub *.pdf oraz w formie wydrukowanej i oprawionej